Jeśli chcesz:
 • Zdobyć najbardziej poszukiwany na rynku zawód

 • Uzyskać kwalifikacje zawodowe uznawane we wszystkich krajach UE

 • Posiąść praktyczne umiejętności zawodowe

 • Poznać zasady funkcjonowania firmy we współczesnej gospodarce rynkowej

Szkoła zapewnia:
 • Możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w ramach wybranego kierunku kształcenia

 • Dyplom z tytułem technika oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych wybranych przez słuchacza (w dwóch językach: polskim i angielskim) - dokumenty są honorowane we wszystkich krajach UE

 • Bezpłatną naukę w ramach kształcenia w systemie szkolnym

 • Doświadczoną kadrę pedagogiczną

 • Dobrze wyposażoną pracownię informatyczną, liczne pomoce dydaktyczne w tym laptopy z oprogramowaniem do użytku przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych

 • Praktyczną naukę wybranego kierunku kształcenia: dużo ćwiczeń praktycznych, zajęć z wykorzystaniem komputerów

 • Naukę języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania

 • Zdobycie doświadczenia podczas praktyk zawodowych w prężnie działających firmach Lubelszczyzny

Ponadto:
 • Szkoła wydaje zaświadczenia honorowane przez ZUS i KRUS

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest
zarejestrowana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Miasta Lublina pod numerem 196/P/N

Copyright © MG&AZ&JM 2004-2015 Stronę Studium policealnego w Lublinie odwiedzono: razy